CO JSOU FONDY EHP A NORSKA?

Norsko není součástí Evropské unie, ale již 25 let je součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP). V rámci této spolupráce podporuje společně s Islandem a Lichtenštejnskem důležité projekty v Evropě. Česká republika je příjemcem těchto fondů od svého vstupu do Evropské unie a EHP, tedy již 15 let. Za tu dobu bylo podpořeno přes 1 000 projektů zaměřených např. na kulturní památky, životní prostředí, studentské výměny nebo posílení neziskových organizací.

Nyní probíhá již třetí období Fondů EHP a Norska. V rámci něj budou do roku 2024 podpořeny nové projekty zacca 5 miliard korun.

Více informací se dozvíte ve videu, podrobněji pak na www.norskefondy.cz.

JAK NAJÍT VHODNÝ PROJEKT PRO NATOČENÍ VIDEA

Čerpejte z vlastních zkušeností
nebo u známých

Znáte ve svém okolí někoho, kdo už má s projekty Fondů EHP a Norska zkušenosti? Nebo jste se sami takového projektu zúčastnili? Můžete sestříhat video o vlastním projektu a použít v něm archivní fotografie či záběry.

Hledejte v mapách realizovaných projektů

K dispozici jsou dvě mapy projektů – z prvního období a druhého období Fondů EHP a Norska. Můžete kliknout na svůj kraj a vyhledat zajímavý projekt v blízkém okolí. Některé projekty, jako např. výzkumné, mají celonárodní působnost. Projekty můžete také třídit podle programové oblasti.

Zeptejte se nás

Našli jste zajímavý projekt, ale nejste si jisti, jak a koho kontaktovat? Potřebujete více informací o vybraném projektu? Nebo se v tom ztrácíte a byli byste raději, kdybychom vám nějaký projekt přímo doporučili? Napište nám, odkud jste a jaká oblast by vás zajímala. Nezapomeňte zanechat svůj telefon. Jsme tu pro vás na následujících kontaktech:
Norské velvyslanectví: Helena Ganická, helena.ganicka@mfa.no
Ministerstvo financí: Radana Dvořáková, radana.dvorakova@mfcr.cz

JAK NA TO

 • Každý tým může mít maximálně 5 členů. Ve vaší škole můžete samozřejmě založit více týmů.
 • Vedoucí týmu musí být plnoletý.
 • Věkový limit členů je min 15 let a max 25 let.
 • Členem týmu může být i učitel starší 26 let.

 • Volba techniky je na vás, můžete použít kameru stejně jako mobilní telefon, hlavní je nápad a provedení vašeho videa. Výstupní formát vašeho videa by ale měl být minimálně 720p.
 • Ve videu použijte oficiální logo Norských fondů, které si můžete stáhnout zde.
 • Jeden tým může natočit a odevzdat více videí, ale vyhraje pouze jednu cenu - samozřejmě tu nejlepší.

 • Soutěžní videa je možné nahrávat na webovou stránku soutěže od 9:00 dne 9. 9. 2019 do 9:00 dne 8. 11. 2019, kdy bude ukončeno nahrávání soutěžních snímků na web soutěže.
 • Od 9:15 dne 8. 11. 2019 do 9:00 dne 17. 11. 2019 má široká veřejnost možnost hodnotit soutěžní snímky na profilech FONDY VE FILMU na sociálních sítích YouTube, Facebook a Instagram.
 • Soutěž končí dne 29. 11. 2019, kdy proběhne slavnostní vyhlášení vítězů.

 • Registrace na těchto stránkách je jednoduchá a najdete ji v pravém horním rohu.
 • Abychom vyhověli platným předpisům, budeme od vedoucího týmu potřebovat zaslat podepsané souhlasy jejichž vzory si můžete stáhnout zde. Zašlete je prosím za celý tým e-mailem na naši adresu crew@fondyvefilmu.cz

 • Po přihlášení máte k dispozici stránku "Moje videa", která vám umožní uploadovat vaše soutěžní výtvory.
 • Po uploadu vystaví správci soutěže do 48 hodin video na kanály sociálních sítí, aby mohly být hodnoceny

Souhlasy - pozorně pročtěte

Souhlas s účastí a s pořízením záznamu
Tento souhlas musí mít vyplněný a podepsaný každý účastník soutěže, V PŘÍPADĚ NEZLETILÝCH JE VŽDY NEZBYTNÝ I SOUHLAS JEJICH ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
Souhlas s pořízením záznamu a užitím
Tento vyplněný souhlas musí mít každý soutěžní tým během natáčení umístěný na viditelném místě, NEJLÉPE U VSTUPU DO PROSTORU KDE PROBÍHÁ NATÁČENÍ
Souhlas pro účinkující ve filmu, kteří nejsou účastníky soutěže
TENTO SOUHLAS MUSÍ MÍT VYPLNĚNÝ KAŽDÁ OSOBA, JEŽ BUDE VE FILMU ÚČINKOVAT A NEJEDNÁ SE ZÁROVEŇ O ÚČASTNÍKA SOUTEŽE; V PŘÍPADĚ NEZLETILÝCH JE VŽDY NEZBYTNÝ I SOUHLAS JEJICH ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

 stahujte zde